Truyện tiên hiệp

THỜI GIAN

THPT VÕ LAI

Lượt truy cập

Hôm nay: 1
Tháng 2: 145
Năm 2016: 6548

Bài viết mới nhất:

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 ( Từ ngày 11/05 -> 17/05/2015)


Thứ 2 (ngày 11/05/2015)

Sáng: Lớp 12: Ôn thi THPT QG.

Chiều:  Lớp 12: Ôn thi THPT QG.
Lớp 10 và 11: Kiểm tra HK2 môn: Ngữ văn, Hóa học

Thứ 3 (ngày 12/05/2015)

Sáng:  Lớp 12: Ôn thi THPT QG.

Chiều: Lớp 10 và 11: Kiểm tra HK2 môn: Vật lý, Địa lý, GDCD.


Thứ 4 (ngày 13/05/2015)

Sáng: Lớp 12: Ôn thi THPT QG.

Chiều: Lớp 10 và 11: Kiểm tra HK2 môn: Sinh học, Lịch sử, Công nghệ.


Thứ 5 (ngày 14/05/2015)

Sáng  Lớp 12: Ôn thi THPT QG.

Chiều: Lớp 12: Ôn thi THPT QG.
Lớp 10 và 11: Kiểm tra HK2 môn: Toán, Tiếng Anh.


Thứ 6 (ngày 15/05/2015)

Sáng:  Lớp 12: Ôn thi THPT QG.

Chiều: Lớp 12: Ôn thi THPT QG.


Thứ 7 (ngày 16/05/2015)

Sáng: Lớp 12: Ôn thi THPT QG.

Chiều:  c.
14giờ 00:Đại hội chi bộ trù bị.


Chủ nhật (ngày 17/05/2015)

Sáng: Nghỉ.

Chiều:  Nghỉ.


 

 

Đăng nhập

thpt vo lai